Arenahallen fall för regeringen

Varbergs kommun vill att regeringen så snabbt som möjligt behandlar överklagandet av den planerade Arenahallen vid Nöjesparken.
Sedan länsstyrelsen avslog ett överklagande från några närboenden, gick dessa vidare och överklagade länstyrelsens beslut till regeringen. I en skrivelse till regeringen påpekar Varbergs kommun att samtliga partier i kommunfullmäktige står bakom projektet. Man skriver också att Arenahallen har stor betydelse för kommunens tillväxt och utveckling och berör många föreningar och organisationer. Därför vill kommunen att regeringen ska handlägga överklagandet från grannarna så snart som möjligt.