Kommun betalar för utekläder

Barn och utbildningsnämnden i Varberg sade på måndagen ja till ett förslag om att kommunen ska bekosta de utekläder som förskolepersonal behöver.

Beslutet är efterlängtat av många anställda inom barnomsorgen som fått lägga ut mycket pengar på att köpa överdragskläder och stövlar för att ta på sig vid utomhusverksamhet med barnen.

Kostnaden för kläderna till förskollärare och dagbarnvårdare i Varberg beräknas bli 250 000 kronor.