Fusk med föräldrarpeng ska kontrolleras

Barnfamiljer i Halland som fått föräldrapeng ska granskas av försäkringskassan. Det är på uppdrag av Riksförsäkringsverket som alla landets försäkringskassor slumpmässigt ska välja ut fall att granska.
I Halland skall 164 fall granskas och det är den tilfälliga föräldrapengen som man ska titta närmare på. Exempel på när man får tillfällig föräldrapenning är vid vård av sjukt barn eller då dagmamman blivit sjuk och föräldern får stanna hemma. Gun Zetterling, kundtjänstchef på försäkringskassan i Halmstad, säger till P4 Radio Halland, att dem som medvetet uppgett felaktiga uppgifter kommer att bli polisanmälda och blir även återbetalningsskyldiga.