Socialdemokraterna stöttar borgerlig budget

Kungsbackas kommunala verksamhet växer nästa år med ungefär 8 procent. Det är betydligt mer än vad som motiveras av den växande befolkningen och av den väntade inflationen.

För första gången ställer sig socialdemokraterna bakom den borgerliga majoritetens budget. Det var lättare att komma överens med de borgerliga, säger socialdemokraten Åke Eliasson, eftersom det är relativt gott om pengar.

Han säger att socialdemokraterna därför föredrog en dialog där man fick igenom några viktiga punkter istället för att lägga en egen oppositionsbudget som avslås.

Enligt kommunstyrelsens ordförande moderaten Per Ödman har de flesta verksamheter i stort fått de pengar som de anser sig behöva.

Bland annat sker satsningar inom fritid och kultur i Kungsbacka.

Per Ödman säger att de borgerliga är överens med socialdemokraterna om att det är viktigt att ha goda aktiviteter för det uppväxande släktet.