Vattnet bättre i Laholm

Invånarna i de norra delarna av Laholms kommun slipper från och med nu att koka sitt dricksvatten.

De senaste vattenproverna, som tagits efter att kommunen tillsatt klor, visar att bakterierna är försvunna.

- Kommunen kommer nu att fortsätta att försöka hitta källan till föroreningarna, uppger Mattias Lejon, driftledare på vattenverket till Radio Halland. Kloreringen kommer också att fortsätta.