Räddningsverket kritiserar brandkårerna

Räddningsverket kritiserar brandkårerna för att de inte försöker minska antalet utryckningar på falska . Enligt Räddningsverket beror det på att de kommunala brandkårerna tar betalt för utryckningarna.
Ungefär var tredje uttryckning som brandkårerna gör - beror på felaktigt utlösta automatlarm. Räddningsverket menar att det är slöseri med samhällets resurser. Enligt Räddningsverket beror det ljumma intresset för att minska på antalet utryckningar på att brandkårerna får ta betalt för utryckningar som beror på falska larm. Jan Sjöstedt, räddningschef i Varbergs kommun, tillbakavisar kritiken och säger till P4 Radio Halland att räddningstjänsten inte är intresserad av pengarna. Tvärtom jobbar man för att minska antalet falska automatlarm. Förra året gjordes mer än 150 utav totalt drygt 500 utryckningar i Varberg på grund av felaktigt utlösta atutomatlarm.