Carina miste färdtjänsten efter över 20 år

Handikappade Carina Engström i Laholm får inte längre använda färdtjänst, trots att hon lider av svåra balansrubbningar och inte kan gå utan rollator.
I över tjugo år hade Carina Engström haft färdtjänst, när kallduschen kom: - De skrev att de anser att jag är kapabel att ta mig fram per buss, berättar hon för P 4 Radio Halland. - Jag ljuger inte om jag säger att jag blev chockad till döds. När färdtjänsten i januari 1998 gjordes om från socialtjänst till transportform, var syftet att kommunerna skulle förbättra kollektivtrafiken för handikappade. Men flera kommuner såg också möjligheten att spara in pengar genom att bli hårdare i sin bedömning av vilka personer som har rätt till färdtjänst - Det är möjligt att kommunerna såg över tillstånden och blev lite strängare när de prövade enligt den nya lagstiftningen, men lagen ställer inga krav på strängare bedömningar, säger Fredrik Allén, ämnesråd på näringsdepartementets rättssekretariat. Färdtjänsten vid Laholms kommun vill inte kommentera sitt beslut.