Sommargäst skyller dålig hälsa på grannen

Ägaren till ett fritidshus nära Lerkil på Onsalahalvön hävdar att grannens dåliga avlopp har lett till att han blivit allvarligt sjuk.
Området har länge varit aktuellt för att få kommunalt vatten och avlopp - men frågan har försenats av alla turer kring att få till stånd ett nytt avloppsreningsverk i närheten. Husägaren hoppas nu få lov att ansluta sig till kommunalt vatten i förväg - och han planerar att stämma grannen på vad en sådan anslutning kostar.