Bokskog hotas av ledning

Markägarna mellan Ullared och Skällinge som berörs av Sydkrafts planerade kraftledning motsätter sig en luftledning.
Precis som bland annat länstyrelsen och skogsvårdstyrelsen motsätter man sig miljöingreppet i bland annat de skyddsvärda bokskogarna. Göran Johansson, talesman för markägarna menar också att Sydkraft i sin information om projektet på ett oriktigt sätt lyfter fram fördelar med en luftledning och kräver att kraftledningen ska grävas ner i den gamla befintliga banvallen.