Färre bostäder byggs i Halland

Bostadsbyggandet under första halvåret i år minskade rejält i Halland jämfört med första halvåret i fjol. Det visar - ännu så länge preliminära - siffror från Statistiska centralbyrån.
Första halvåret i fjol påbörjades över 800 nya lägenheter i småhus och flerbostadshus i Halland. Men samma period i år har bara en fjärdedel så många nybyggen av bostäder rapporterats in. Även om man tar hänsyn till att det brukar vara en viss eftersläpning i inrapporteringen - så är det en kraftig minskning. I Sverige som helhet ÖKADE bostadsbyggandet däremot med hela 28 procent - enligt SCB:s preliminära siffror.