Socialnämnderna har dåligt med pengar

I stort sett alla halländska kommuner har svårt med att få socialbudgeten för i år att stämma.
Prognoserna innan sommaren pekade på mer eller mindre befarade underskott till slutet av året och i flera kommuner lär det behövas ekonomiska tillskott för att få budgetarna i balans. I Halmstad med ett i våras beräknat underskott på mer än 25 milj och i Laholm och Falkenberg med cirka 20 miljoner har ändå kommufullmäktige redan beviljat tillskott. Men det kanske ändå inte räcker i slutändan. I VBg har förvaltningen lagt fram besparingar på kanske i bästa fall en tredjedel av det förväntade underskottet men troligtvis lär socialnämnden ändå behöva hjälp med mer pengar i höst. För Hylte och Kungsbacka ser det ljusare ut och där ligger prognoserna betydligt närmare vad som budgeterats. Dom ökande kostnaderna beror till hög grad på att fler barn och ungdomar än beräknat behöver placeras på institutioner, att det finns fler äldre med stora vårdbehov och extrakostnader för personal. Lena Andsersson, socialnämndens ordförörande i Varberg, säger till P4 radio Halland att de ökande kostnaderna på den sociala sidan inte bara kan fortsätta att öka, eftersom det i framtiden kommer att finnas många fler äldre människor som behöver hjälp.