Skolchef kände till de hemliga vinstmålen

Skolchefen för Vittraskolan Malmqvistska i Halmstad, Rolf Remkéus, kände till att Vittraskolorna har hemliga vinstmål.
Det visar ett dokument som Radio halland tagit del av. I tisdags förnekade Rolf Remkéus i nyheterna att vittraskolornas ledning har hemliga vinstmål. I det hemliga dokument som P4 Radio Halland har, framgår det att friskoleföretaget Vittra har som mål att få en vinst på 13 procent, men att man till föräldrar och elever skulle säga att vinstmålet var 5-7 procent. Rolf Remkéus påstod alltså tidigare i veckan att han aldrig fått ta del av dokumentet. Men hans namn finns med bland de skolchefer runt om på landets Vittraskolor som fick dokumentet i februari i år. Längre ner i dokumentet kan vidare läsa att: "När det gäller lönsamhetsmålen har vi ett pedagogiskt dilemma. Utåt kommunicerar vi en resultatnivå på 5-7% vilket gäller på företagsnivå, men vi kommunicerar det även inåt. Det innebär att respektive enhets resultatsnivå inte sprids utanför chefsgruppen. Det resultat som kommuniceras till medarbetaren, föräldrar och elever är således 5-7% för enheten." När P4 Radio Halland åter söker upp Rolf Remkéus för att visa dokumentet med hans namn på, vägrar han att kommentera vinstmålen i en bandad intervju. Men nu tror han kanske att han har sett dokumentet, men att han har tolkat vinstmålen på ett annat sätt.