Fler nej till villaområde på åker

Även länsstyrelsen är emot att det byggs villor på åkrarna i Lönestig i Falkenbergs kommun.

Tidigare har miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett yttrande till kommunstyrelsen skrivit att planerna på 55 villor och några flerfamiljshus på marken ner mot havet strider mot miljöbalken, miljömålen och kommunens egna översiktsplan.

Den åsikten delas av länsstyrelsen som anser att det öppna stråket mot havet måste bevaras. Det kan man läsa i Hallands Nyheter.