Försök med nya fiskeregler försenas

Fiskeriverket bekräftar nu uppgifterna i Radio Halland häromdagen om att det inte blir något försök med andra fiskeregler i Kattegatt nästa år.

Tanken var att införa fångstdagar, eller havdar som det också kallas, i stället för fiskekvoter, för att komma ifrån kvotsystemets omdiskuterade bifångster, då död eller döende fiska kastas tillbaka i havet.

Men sedan EU-kommissionen rest krav på en detaljstyrning av försöket som inte fanns med i det ursprungliga upplägget, har de danska fiskarna sagt nej och de svenska yrkesfiskarna har i stort samma uppfattning .

Fiskeriverket hoppas att Kattegattförsöket kan genomföras ett år försenat, det vill säga 2008.