Bilskrotar kan vara miljöfarliga

Runt om i Halland finns ett hundratal befintliga eller nedlagda skrotfirmor där olika giftiga eller miljöfarliga ämnen kan ha läckt ut i marken. Länsstyrelsen har nu inventerat ett 20-tal bilskrotar och funnit att åtta av dem innebär en stor risk för människor eller miljö.

Men några konkreta undersökningar av vad som finns i marken har inte gjorts, uppger Andreas Nilsson Askman som arbetat med inventeringen.

- Detta är en riskbedömning där man bara gjort en arkiv- och intervjuundersökning, säger han.

Bland de åtta skrotfirmor som bedöms som mest riskabla ur miljösynpunkt finns både nedlagda och nu verksamma företag. Miljöreglerna har ju skärpts på senare tid vilket innebär att riskerna med gamla verksamheter är störst.

- Det handlar om oljor, drivmedel och bly från batterier, säger Andreas Nilsson Askman.

Inventeringen av skrotfirmor ingår i en större kartläggning av förorenade markområdet som Naturvårdsverket finansierar, av till exempel bensinstationer, garverier och impregneringsanläggningar.

Olika branscher har klassats på en farlighetsskala och där hamnar inte bilskrotarna bland de värsta.