Många frågor kring vindkraftspark på Middelgrund

Företaget Universal Wind Offshore måste berätta mycket mer om den stora vindkraftspark som företaget vill bygga på Stora Middelgrund utanför södra Hallandskusten. Det tycker länsstyrelsen.

Ansökan om att få bygga 110 vindkraftverk på Stora middelgrund ute till havs i Kattegatt är visserligen en diger lunta, men ändå är det mycket som inte sägs.

Parken ger mycket el, men exploaterar också ett ganska ostört havsområde, och eftersom det inte finns något liknande att jämföra med, så vill länsstyrelsen att exploatören ska förklara sig på ett antal punkter.

Är det till exempel möjligt att lägga vindkraftparken nån annanstans? Och hur går det med ekonomin om regeringens prövning skulle leda till att man inte får bygga så många kraftverk som man vill. Är det fortfarande intressant då?

Hur går det med fågellivet. Dras fåglarna till belysningen?Fundamenten som kraftverken ska stå på gör att vattenmassorna blandas om. Kanske för det upp mera näring till ytan så att det blir kraftigare algblomningar? Och hur påverkas mängden plankton av att det blir ljust på nätterna där det i dag är mörkt?

Hur klarar man räddningsinsatser om det händer en olycka ute på vindkraftsparken? Många frågor, som den halländska länsstyrelsen vill att regeringen ska kräva svar på. Det betyder inte att man säger nej till vindkraft på Stora Middelgrund. Både de sydsvenska kustlänen och Naturvårdsverket har sagt att området är tänkbart.

Och även om det just nu är mer lönsamt att bygga på land så är regeringens vindkraftssamordnare Lennart Wärmby övertygad om att det kommer att bli vindkraft också till havs.

- Havsbaserad kommer på sikt att byggas. Det blåser nämligen så bra att vi kan inte säga nej till den kraftkällan, säger Lennart Wärmby till P4 Radio Halland.