Sjukhuset i Varberg byggs ut för 400 miljoner

Sjukhuset i Varberg ska nu få nya moderna operationssalar. Samtidigt ska många lokaler byggas om under de kommande åren fram till våren 2010 då allt är tänkt att bli klart. Totalt investerar landstinget uppemot 400 miljoner och idag togs det första spadtaget.

Efter närmare 35 år efter att sjukhuset i Varberg stod klart ska nu en omfattande till- och ombyggnad göras, i första i hand i sjukhusets låghusdelar. De sju nya operationsalarna placeras i en helt ny byggnad, med uppvaket och intensivvård i en av dom större atriumgårdarna inom sjukhuset. Det var tanken redan när sjukhuset byggdes i början av 70-talet, om skulle behövas utökas.

Byggnadsprojektet genomförande sker etappvis, samtidigt som verksamheten ska pågå paralellt vilket kommer att märkas, säger sjukhuschefen Kristina Wallentin.