Hylte vann i Arbetsdomstolen

Hylte kommun vann tvisten i Arbetsdomstolen i ärendet om den förre chefen för kultur-och fritidsförvaltningen.

Christer Johansson blev uppsagd när förvaltningen upphörde våren 2005. Han sökte därefter tjänsten som rektor på Örnaskolan, ett jobb som han inte fick därför att kommunen ansåg att han inte hade de rätta kvalifikationerna. Facket höll inte med, och drev ärendet till Arbetsdomstolen.

Men tvisten är inte slut med det. Christer Johansson har sökt fler chefsjobb i Hylte kommun där han inte heller kommit ifråga. Kommunaltjänstemannafacket är beredd att också driva de fallen i AD.