Bättre vägräcke kunde räddat lastbilschaufför

Ett kraftigare och säkrare räcke hade troligen hindrat eller minskat de ödesdigra konsekvenserna av tankbilsolyckan på E 6:an vid Heberg för ett år sedan, då föraren dog. Den slutsatsen drar Vägverkets olycksutredare och föreslår att sidoskydden byggs så att tunga bilar inte kan åka igenom räcket.

Den stora tankbilen med sitt släp, lastad med brandfarlig vätska, var på väg söderut på E 6:an i november förra året. Det var en klar dag och solen stod lågt och rakt mot de södergående bilarna. På den långa bron vid Heberg började fyra personbilar köra om tankbilen. Föraren i den första bilen i raden blev bländad av solen och bromsade, bilarna bakom körde in i varandra och i tankbilen.

För att förhindra kollisonerna väjde tankbilsföraren åt höger men fick sladd och den tunga bilen gick över vägbanan in i mitträcket. Räcket höll inte utan dragbilen gick igenom, släpvagen slog runt på vägbanan och hela ekipaget fattade eld. Tankbilsföraren dog medan förarna i personbilarna klarade sig med lätta skador.

Vägverkets olycksutredare Göran Wegbrant drar slutsatsen att med ett räcke av högre skyddsklass och annan utformning kunde säkerligen konsekvenserna för tankbilsföraren, lasten och omgivningen ha begränsats.

Olyckan ger skäl att överväga annan utformning hos sidoskyddet när riskerna är höga, skriver Wegbrant.

I dag gäller strängare krav för vägräcken än när den här bron byggdes. Risken för att tunga fordon ska köra igenom räcket har minskats och konstruktionen av räcket ska vara sådant att det inte ska slå hål på tankbilar. På särskilt riskabla ställen, som vid Heberg där bron går över både en väg och järnvägen, byggs numera räcken med extra hög säkerhet.

Men Göran Wegbrant begär ändå att Vägverket centralt ska fram tydligare anvisningar för hur vägräcken ska dimensioneras i framtiden.