Ljumt intresse för vindkraftverk

På miljödepartementet finns det inget intresse av att tillåta några stora vindkraftsparker på Lilla Middelgrund och Fladen utanför Hallandskusten.
Det säger en person med insyn i frågan som P4 Radio Halland talat med. Anledningen är att dom grunda bankarna har så stora biologiska värden att det inte är lämpligt med vindkraft där. Naturvårdsverket har redan sagt nej till vindkraftparkerna, och nu ligger alltså frågan på regeringens bord.