Järnvägsmuseum får köpa lokstall

Det nu är klart att Landeryds Järnvägsmuseum får köpa lokstallet där museet är inrymt.

Lokstallet ägs idag av Banverket som hyr ut det till järnvägsmuseet.

Köpeskillingen väntas bli symbolisk.