Brist på bostäder till funktioshindrade

Det råder akut brist på bostäder till funktionsnedsatta personer i Halmstad. Sju personer väntar i dagsläget på att få en bostad.
Fyra domar i Länsrätten har slagit fast att resursbrist inte är ett godtagbart skäl för att neka bostad till psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatt person. - Men vad ska vi göra, när vi inte har några pengar, säger Birger Henrysson, ordförande i Socialnämnden till Hallandsposten. Kommunen riskerar nu böter upp till en miljon kronor om man inte ordnar bostäder åt dom sju funktionshindrade personerna.