Skolförvaltning svarar på kritik efter elevs självmord

Falkenbergs kommun har nu skickat in sitt svar till Skolverket efter den hårda kritik som kommun fick efter att en 14-årig flicka som blivit mobbad och också haft svårigheter med undervisningen tog livet av sig.

Skolverket tyckte att kommunen inte gjort tillräckligt mycket för att hjälpa flickan och att de ordentligt kollat upp hennes frånvaro.

Förvaltningschefen på barn- och utbildingsförvaltningen Lars Hammarberg skriver att de känner stor medkänsla och varmt deltagande med anhöriga i deras djupa sorg.

Han skriver att kommunen tagit fasta på att vidta generella åtgärder i utvecklande och förebyggande syfte med inriktning på elevens rätt till särskilt stöd och rätt till utbildning.

Hammarberg tillägger att flickans död har lett till en debatt i kommunen om hur barnen har det i skolan. Det här står i Hallands Nyheter.