Mer Moderat makt i Landstinget Halland

Mats Eriksson sitter kvar som landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen och får vid sin sida Gun-Marie Stenström som vice ordförande, också det ett heltidsuppdrag.

De fem partier som utgör den styrande majoriteten i Landstinget Halland har fördelat uppdragen inom landstinget mellan sig.

En ny organisation ska träda till vid årsskiftet. I den koncentreras mer makt till landstingsstyrelsen.

Betydelsefulla blir också de nya lokala nämnderna, en i varje kommun. Av dem får moderaterna ordförandeskapet i fyra av sex.