Västkustfilé satsar på färdigmat

Västkustfilé i Varberg satsar alltmer på produktion av färdigmat. Fiskfiléföretaget med 70 anställda får närmare 1,8 miljoner i Eu-stöd för attt bygga en ny produktionslinje.

Efter att flera stora livsmedelskedjor för några år sen slutade sälja östersjöfångad torsk , satsade vestkustfilé på vidareförädling och färdigmat av fisk och som idag utgör omkring hälften av produktionen och som beräknas öka i framtiden.

Men den enda produktionslinjen som finns - räcker inte för att kunna utveckla färdigmatkonceptet och därför byggs nu ännu en linje för närmare 9 miljoner , varav EU beviljar 1,8 miljoner i strukturfondsstöd.

Idag säljs den överväldigande delen av färdigrätterna i Sverige men med dubbel kapacitet är siktet inställt på en utökad export.

Stig Hansson är dlaägare o VD f Västkustfilé)