Gödsel kan ha förorenat dricksvatten

Gödsel kan vara en förklaring till dom höga halterna av e-kolibakterier i det kommunala dricksvattnet i Veinge för några veckor sedan.

Driftledare Mattias Leijon på Laholms kommun tror att det finns ett samband mellan kraftig nederbörd och gödsling av åkrar.

Han säger till Hallandsposten att han misstänker att föroreningen i vattnet kan ha kommit in den vägen.

Även förra höstens höga halter av bakterier i det kommunala vattnet i trakterna kring Veinge kan ha orsakats av gödsling i kombination med kraftig nederbörd.