Kritik mot haveriövningar vid kärnkraftverk

De stora haveriövningarna vid kärnkraftverken kommer så ofta att de inte hinner utvärderas och eventuella fel åtgärdas innan det är dags för nästa övning.

Det säger utredaren Mats Ardbreck på Räddningsverket som bland annat är ansvarig för utvärderingen av höstens stora övning på Ringhalsverk.

I stället för dagens stora resurskrävande övningar vartannat år, vill Ardbreck i stället ha mindre men effektivare övningar.