Brister i beställarsystemet för underhåll av fastigheter

Det finns brister i beställarsystemet som Halmstads kommun tillämpar när det gäller underhåll av sina fastigheter. På Österängs förskola väntar personalen på besked om när läckande tak och dålig luft kommer att åtgärdas.

Olika enheter inom kommunens fastighetskontor svarar för beställning respektive utförande av underhållet. Thore Persson är fastighetschef och säger till P4 Radio Halland att han hoppas att systemet fungerar men att det finns brister.

När det gäller Österängs förskola säger han att inomhusproblem har högsta prioritet men att mätningarna som kommunhälsan har gjort inte kunnat visa på vad som är problemet.

- Rektorn och ledningen ska informeras om detta i nästa vecka, säger han.

I kommunens nya budget finns upptaget 25 miljoner kronor extra till fastighetsunderhåll de närmaste tre åren, något som välkomnas av Thore Persson.