Försvarsdirektör tillbakavisar kritik mot kärnkraftsövningar

De stora haveriövningarna vid kärnkraftverken i Sverige är inte för omfattande eller sker för ofta. Det hävdar försvarsdirektören i Halland, Ulf Jallander, apropå Räddningsverkets kritik i Ekot att man inte hinner utvärdera övningarna och vidta åtgärder, förrän det är dags för nästa övning.

Rädningeverket tycker att man ska satsa på mindre och mer effektiva övningar, ett förslag som Ulf Jallander inte delar:

- Vi behöver ha en sådan här stor övning varannat år. Sedan tycker jag att övningarna skulle vara längre än en dag. De borde vara två dagar, säger han.

Ulf Jallander tycker alltså inte att de stora övningar som görs varannat år och flyttas mellan kärnkraftslänen sker för ofta.

Tidigare övade man varje år och dessutom blir utvärderingarna idag klara betydligt snabbare än tidigare så att det finns tid att analysera eventuella brister och vidta förbättringsåtgärder, enligt Ulf Jallander.