Åtalad för sexbrott på barn friad

Den 64-årige man som stått åtalad för att ha förgripit sig sexuellt på ett treårigt barn frikändes i måndags av tingsrätten i Halmstad.
Tingsrätten ansåg inte att utredningen visade säkert vad 64-åringen kan ha gjort och inte heller när eller var det påstådda övergreppet har skett. Den åtalade mannen släpptes ur häktet för två veckor sedan, något som kan ha tytt på att domstolen redan då insåg att bevisen inte räckte. Bland åklagarens bevisning fanns bland annat tre vittnen varav en läkare som vittnade om treåringens skador.