Effektiv hallandskampanj

Motståndet i Halland mot en uppdelning av länet har fått den statliga Ansvarskommmittén att tveka om en ny regionindelning av Sverige.

Arbetet med att ta fram förslag på nya, större regioner, verkar ha avstannat, och Jörgen Johansson, statsvetare vid Högskolan i Halmstad tror att Halland, och motståndet här mot en delning av länet, har blivit en riktig knäckfråga. Jörgen Johansson säger till SR Halland att detta kan ses som ett kvitto på att den samlade halländska kampanjen mot en delning varit effektiv.