Förslag för mer lockande inland i Laholm

Kommande vecka överlämnas slutrapporten från den arbetsgrupp med politiker och tjänstemän i Laholms kommun som utrett hur man ska få fler att bosätta sig i Laholms inland.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att det kommunala bostadsbolaget vågar bygga fler lägenheter i inlandet, mot att kommunen lämnar vissa förlsutgarantier, liksom att Laholms kommun stöttar bildandet av en kreditgarantiförening för att få bankerna att ställa upp bättre på inlandssatsningar.