Garantisedel på torsk

Med en försäkran på heder och samvete att torsken är lagligt fiskad inom den svenska kvoten i Östersjön hoppas några yrkesfiskarna i Bua att de livsmedelskedjor som inte vill sälja torsk från Östersjön ska tänka om.

Garantin ska följa med torsken ut i detaljhandeln, så att konsumenten vet var torsken fångats och av vem.

- Det är fel att en stor del av den svenskfångade östersjötorsken skickas till konsumenter ute i Europa istället för att konsumeras här i landet, säger Henrik Torkelsson fiskare i Bua.

Köpmotståndet i Sverige har lett till att torsken ersatts av nya arter i butiker - fisk som kan vara svartfiskad eller hotad av överfiskning i andra delar av världen.

- Det är bättre att ställa krav på var och av vem som fångat fisken, säger Henrik Torkelsson till P4 Radio Halland.