Bidragen forsätter till små vattenkraftverk

De små vattenkraftverken kommer också i framtiden att få del av de pengar som kommer från så kallade gröna elcertifikat.

Enligt ett tidigare avtal som fattats av socialdemokraterna och miljöpartiet skulle de små vattenkraftverken inte längre få pengar efter 2010. Det beslutet har rivits upp av den nya borgeliga regeringen

- Nu vågar kraftsägarna satsa på framtiden igen, säger Jan-Åke Jacobsson i Falkenberg, ordförande i Småkraftverkens Riksförening.

Motivet för den upprivna överenskommelsen mellan socialdemokraterna och miljöpartiet var att skydda fisken i åar och älvar.

I Halland finns åtminstone 30 mindre vattenkraftverk i åar som är högintressanta när det gäller lax och öring.

- Laxtrappor och ålyngelledare kan minska vandringsstörningarna, men då måste de skötas och intresset för det är mycket olika, säger Peter Norell fiskekonsulent på länsstyrelsen till P4 Radio Halland.