Lång väntetid för patienter med ätstörningar

Köerna till privata Anorexicenter i Varberg växer allt mer och väntetiden för att få behandling är idag ungefär sju månader.
Trots att anorexicenter har utökat sin verksamhet de senaste åren så ökar efterfrågan och idag står ungefär 70 personer från framför allt sverige men också Norge i väntan på att få en plats. Nu ser sig behandlingshemmet om efter ytterligare lokaler i kurortsområdet där man håller till idag och målet är att kunna få ytterligare 10 platser och därmed också utöka personalstyrkan.