Moderata ordföranden i Varbergs nämnder

Moderaterna i Varberg beslutade på måndag kväll vilka personer som ska ta plats i vilka nämnder. Ann-Charlotte Stenkil har tagit steget upp bland de tyngsta politikerna i kommunen genom att hon blir ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och med i arbetsutskottet. Hon ersätter kristdemokraten Roger Kardemark.

Jörgen Friberg blir ny ordförande i barn - och utbildningsnämnden efter Margareta Fåhreus. Han blir också ersättare i kommunstyrelsen.

Lena Andersson sitter kvar som ordförande i socialstyrelsen.

Per Fåhreus blir ordförande i gatunämnden efter Gösta Alnäs.

Det är nu fullmäktige i Varberg som ska klubba förslagen.