Fax med patientuppgifter skickades till Radio Halland

En feltryckning betydde att en patients ordinationsblad hamnade på P4 Radio Hallands fax i stället för hos distriktssköterskan på Vallås i Halmstad.

Faxet kom från Klammerdammskliniken i Halmstad och där, liksom på andra håll inom sjukvården, faxas dagligen information om patienter. Det här är information som inte får och inte ska komma ut till obehöriga.

Kvinnan som skickade över ordinationsbladet tog fel på en av sex siffror och därmed hamnade faxet på fel ställe.

Normalt är patientinformationen kodad på de handlingar som sänds via faxen, men på det ordinationsblad som kom till P4 Radio Halland fanns patientens namn och personnummer i klartext. Det berodde troligen på att sköterskan kände sig lite jäktad, säger Anders Wirfält, verksamhetsansvarig läkare på Klammerdammskliniken.

- I det här avseeendet måste det naturligtvis bygga på att varje person är uppmärksam på vad den gör och koncentrerad och har fått ett tydligt nummer på det som ska gå fram, säger Anders Wirfält.

På kliniken har man nu gjort en avvikelsegenomgång som de är skyldiga att göra efter att fel har begåtts. Personalen och den berörda patienten har informerats.