25 moderater i Hylte lämnar sitt parti

Moderaterna i Hylte kommun har nu definitivt splittrats. Omkring 25 medlemmar i partiet, tio från Hyltebruksföreningen och ett femtontal från Unnarydsföreningen har beslutat sig för att lämna partiet.

Bakgrunden är att av de moderater som ingår i fullmäktige så valde tre att ingå bakom i den partikoalition som ska styra Hylte kommun framöver mot de andra fyras vilja.

Nu skriver de tre som valt att ingå i koalitionen Jan Bokström, Viveca Norén och Anders Bertilsson plus deras ersättare i fullmäktige i ett pressmeddelande att det för en liten kommun som Hylte är nödvändigt med politisk samverkan för att säkra ekonomin.

De skriver vidare att det nu är klart att de som vill samarbeta för en så bred och stabil politisk majoritet som möjligt inte längre kan göra det inom den moderata partiorganisationen.

De tycker att det är ett sorgligt men att det är ett oundvikligt beslut.

De har bildat en arbetsgrupp som stöd för fullmäktigeledamöterna.