Ingen disciplinär påföljd för AIK-spelare

AIK-spelaren Kristoffer Kranberg friades på tisdagen av Svenska innebandyförbundets disciplinnämnd.

I november anmälde Warbergs innebandyklubb Kristoffer Kranberg efter en armbågstackling på Magnus Svensson.

Tacklingen ledde till brutet näsben för Magnus Svensson.

Disciplingruppen finner inte att Kristoffer Kranberg gjort sig skyldig till en förseelse som kan leda till diskvalifikation eller tillrättavisning.

Därmed är det inte aktuellt med någon avstängning för AIK:s Kristoffer Kranberg.