Demokratiskt dilemma efter moderatavhopp

De moderater i Hylte som lämnar partiet borde också lämna sina platser i fullmäktige. Det säger moderaternas ditriktsordförande Gösta Bergenheim som inte tycker att det etiskt försvarbart att sitta som förtroendevald för ett parti som man inte längre är medlem i.

Avhoppen skappar ett demokratiskt dilemma i Hylte där man rent juridiskt inte kan tvinga de före detta moderaterna att lämna sina uppdrag. Men det är det enda rätta tycker Gösta Bergenheim.

De fyra fullmäktigeledamöter från moderaternas torupslista som inte ville vara med och regera delar naturligtvis Bergenheims uppfattning att det är de tre moderaterna från unnarydslistan som valde makten som har gjort fel. Men Jan Bokström, som nu alltså lämnar moderaterna, tyckte att det i det här fallet var rätt att frångå principen om att majoriteten ska styra.

Enligt ett pressmeddelande från tisdagsmorgonen så har cirka 25 moderater i Hylte och Unnaryd bestömt sig för att lämna partiet, men hittills har bara en handfull avhopp kommit in till Moderaternas distriktskansli.

Dag Wilhelmsson som är mångårig moderat från Unnaryd säger till P4 Radio Halland att han ännu inte begärt utträde men att han kommer att göra det och vet fler som också är på väg. Han säger att det bär emot att lämna men anser att det är nödvändigt när läget blivit så infekterat.

Och att fler moderater utöver de tre fullmäktigeledamöterna och deras ersättare väljer att lämna partiet kom som en överraskning, säger Desirée Hultberg från Torupslistan.