Många kommuner brottas med bypolitik

Många kommuner haft problem med bypolitik, där den egna orten är viktigare än partiintressen. Det säger docenten i offentlig förvaltning Sven Siverbo, apropå det politiska läget som uppstått i Hylte och där splittringen i moderaterna är det senaste exemplet.

För de kommuner som slogs samman på sjuttiotalet har det inte alltid varit lätt att hitta en gemensam identitet.

Men i de flesta fall lyckas man numera ganska bra, det säger Sven Siverbo på organisationen kommunforskning i Västsverige.

Hylte verkar däremot inte vara en av de kommuner där bypolitiken minskar.

Som Hallandsekot berättade på tisdagen så väljer flera moderater att lämna partiet eftersom två falanger inom hyltemoderaterna inte kan komma överens.

Och det är inte bara inom moderaterna som bypolitiken märks, flera av partierna har haft problem att hålla ihop, även om man inte gärna använder ordet bypolitik.