Handlingsplan för barn- och ungdomspsyk

När fyra vårdplatser ska räcka till för alla akut psykiskt sjuka barn och ungdomar i hela Halland innebär det en hård press på personalen på BUP, barn- och ungdomspsyk på länssjukhuset. Efter krav från Arbetsmiljöverket har nu en handlingsplan tagits fram för att råda bot på de värsta problemen på avdelningen. En del är att klargöra vilket uppdrag som avdelningen ska ha.

I ett svar till arbetsmiljöverket listar nu barn- och ungdomspsyk, BUP, i Halmstad en rad åtgärder för att förbättra personalens arbetsvillkor.

Överbeläggning, hot och våld och osäkerhet om vilka patienter som ska tas emot har gjort arbetsförhållandena mycket svåra. I handlingsplanen lovas personalen hälsoundersökning och utbildning i självskydd. Vidare ska bland annat en plan mot hot och våld upprättas.

Ante Hultin skyddsombud för Kommunal på BUP säger till P4 Radio Halland att han inte tvekar att vända sig till arbetsmiljöverket igen om inte handlingsplanen leder till förbättringar.