Inte bara bönder kan få landsbygdsbidrag

Nu ska även andra företag än rena lantbruksföretag kunna söka landsbygdsstöd från länsstyrelsen i Halland.

Målet för stödet är att ge landsbygden möjlighet att överleva och utvecklas, och då räcker det inte längre att bara stödja lantbruken.

Företag som förädlar lantbruksprodukter och turistföretag, är exempel på företag som kan söka stöd från och med nästa år.