NTF saknar krav på bilbälte i skolskjutsar

Det ställs inga krav på säkerhetsbälten i den upphandling som just nu pågår av skolskjutsar i Halland. Hanna Engkvist, trafikkonsulent på trafiksäkerhetsföreningen NTF Halland, tycker det är märkligt att det inte ställs krav på bälten i alla skolbussar, eftersom kraven i övrigt är höga, till exempel alkolås.

Upphandlingen sköts av Hallandstrafiken och omfattar Varberg, Halmstad, Laholm och Hylte.

Förklaringen från Hallandstrafiken till att säkerhetsbälten inte finns med på kravlistan är att kostnaden skulle bli för hög.

De 2-3000 kronor som det skulle kosta per sittplats är för mycket med tanke på att avtalsperioden är så kort mellan parterna och bara sträcker sig fram till hösten 2010.

NTF har nu tillsammans med det kvinnliga nätverket hem och samhälle samlat in listor med cirka 650 namnunderskrifter med krav på säkerhetsbälte i alla skolskjutsar. Namnlistorna har skickats till Hallandstrafikens styrelse.

Falkenberg och Kungsbacka ställer krav på säkerhetsbälten i sina upphandlingar som de gör själva.