Beslut dröjer om skadestånd efter giftskandal

Först våren 2007 kommer Helsingborgs tingsrätt att avgöra om företaget Rhodia som levererade tätningsmedlet Rhoca-Gil till till tunnelbygget genom Hallandsåsen 1997 är skyldigt att betala skadestånd till svenska staten.

Tätningsmedlet orsakade giftskandalen vid tunnelbygget 1997 då sjuka djur fick avlivas och vattendrag och grundvattnet inne i åsen förorenades.

Svenska staten har stämt Rhodia på 46 miljoner kronor som Banverket fick lägga ner på att städa upp efter giftskandalen.