Bakterier i sjukvårdsbassäng

Legionellabakterier har hittats i träningsbassängen på vårdcentralen i Falkenberg. Bassängen får inte användas tills vidare.

En person som besökt bassängen har konstaterats bära på legionellabaktier, men bakterien är inte av samma stam som hittats i vattnet i bassängen.

- Det finns ingen anledning till oro, och vi tror inte att de låga halter av bakterier som konstaterats ska orsaka några sjukdomsfall, säger Mats Erntell som är smttskyddsläkare i ett pressmeddelande från landstinget.

Om någon tränat i bassängen och fått sjukdomssymtom ska personen ta kontakt med sin vårdcentral. Nya prov kommer att tas på måndag för att konstatera om bakterien har försvunnit efter den kloreringen som gjorts av bassängen på vårdcentralen i Falkenberg.