Skattefusk hos sjukgymnaster

Skattemyndigheten i Halland har inlett en kontroll av deklarationer från privata vårdföretag. I flera fall har arvodena från landstinget inte stämt överens med läkarnas och sjukgymnasternas deklarerade inkomster

 Ett 20-tal deklarationer har ändrats av skattemyndigheten i länet. I ett fall har en sjukgymnast i Halmstad inte redovisat intäkter på 275 000 kronor under två år och gjort avdrag för 140 000 får sådant som skatterevisorerna ine går med på, enligt Hallands Nyheter.