Flyget på Getterön utreds igen.

Planerna på att förlänga start och landningsbanan på Getteröns Flygplats kan innebära att frågan om placeringen av flygfältet återigen kan bli ifrågasatt.

En förlängning av banan innebär ett ingrepp i den naturskyddade omgivningen. Ett konsultföretag har fått i uppgift att ta fram en preliminär konsekvensbeskrivning som politikerna ska ta ställning till. Väljer man då att inte gå vidare kan flyget fortsätta som idag.

Tidigare år har det inträffat flera allvarliga tillbud, och flygklubben tror att det finns risk för nya haverier om det inte görs något åt start- och landningsbanan.