Kraftig höjning av politikerlöner i Halmstad

Arvodena för de högsta politikerna i Halmstads kommun höjs kraftigt nästa år, mellan åtta och 13 procent. En höjning som skiljer sig väsentligt från de övriga halländska kommunerna där höjningen generellt ligger runt två och en halv procent. Anledningen till höjningen i Halmstad är att storleken på arvodena anpassas till vad riksdagsmännen tjänar.

Kommunstyrelsens ordförande i Halmstad Carl-Fredrik Graf tjänar efter nyår drygt 51600 kronor i månaden, vilket till och med är lite mer än vad en riksdagsledamot får i arvode.

Även kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, Mari-Louise Wernersson, får en kraftig höjning av sitt arvode nästa år tillsammans med vice ordförande Gerry Norberg, men den nya ersättningen för Wernersson ligger ändå 5000 kronor under det som en riksdagsledamot tjänar. Höjningen sker efter en jämförelse med kommuner av liknande storlek.

Övriga politiker i Falkenberg får tillsammans med samtliga politiker i Laholm, Hylte och Varberg arvoden nästa år som lite förenklat motsvarar den genomsnittliga procentuella höjningen bland dom anställda. I de allra flesta fall handlar det om 2,5 procent, alltså betydligt lägre än i Halmstad.

I Varberg hade man tidigare samma system som det som nu införs i Halmstad. Men det togs bort 1998 eftersom arvodena för riksdagsmännen då höjdes lite kraftigare än tidigare.

Den förklaringen ger kommunstyrelsens ordförande i Varberg, Gösta Bergenheim, som tjänar 6 000 kronor mindre än en riksdagsman.