Travbanorna behöver rustas upp

Sveriges 32 travbanor är i dåligt skick. Publiken har minskat och moderniseringen av banorna har hamnat på efterkälken. Det framgår av en inventering som gjorts på uppdrag av Svenska Travsportens Centralförbund.

Behovet av upprustning finns även på Halmstadtravet säger vd:n Bruno Petersson.

- I Halmstad kommun finns över 200 personer som på heltid lever på trav och det är ju en ganska ansenlig näring, säger Bruno Petersson.